FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT

 
Falugondnok:

Kiss Attila
Tel.: 20/381-70812009. április 1.-től Vinár község falugondnoka.A falugondnoki szolgáltatás

 

A falugondnoki szolgáltatás olyan alapszolgáltatási forma, amelyet egy főállásban, teljes munkaidőben (heti 40 óra), közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott falugondok alkalmazásával működtetnek. A falugondnok rendelkezik - a szolgáltatás jellegéhez igazodó - gépjárművel, így csökkentve az aprófalvak szolgáltatás- és intézményhiányból eredő hátrányait). Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan nehéz helyzetben lévő egyéneknek, hogy otthonukban, lakókörnyezetükben önálló életvitelüket fenntarthassák, valamint egészségi-, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáikat megoldhassák.


A falugondnoki feladatok az alábbiak:

a) egyes szociális alapellátási feladatok biztosítása,

b) egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása (gyógyszerkiváltás, orvosi rendelésre szállítás stb.),

c) óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek intézménybe történő szállítása, egyéb gyermekszállítás (szakköri foglalkozás, úszás, nyelvoktatás, rendezvények stb.),

d) a helyi szociális szükségletek, egyéb szolgáltatási igények, információk közvetítése az önkormányzat és a lakosság között.


A falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó egyéb szolgáltatási feladatok, különösen:

a) művelődés, sport, szabadidős tevékenység szervezése, segítése (színház, kirándulás, helyi rendezvények, könyvtári kölcsönzés stb.),

b) lakossági szolgáltatások (bevásárlóutak szervezése, háztartási gépek javításának intézése, táp-, és terménybeszerzés, különféle ügyintézés stb.),

c) közreműködés az önkormányzati feladatok megoldásában (árubeszerzés önkormányzati intézmények részére, közhasznú munkások irányítása, tájékoztatás, információközvetítés),

d) az egyéni és az önkormányzati hivatalos ügyek intézésének segítése.

A gyakorlatban a falugondnokok a népesség igényeire, szükségleteikre próbálnak reflektálni. Ahány település, annyi igény lehet, bár a már említett kistelepülési hátrányokból adódó helyzetek, hasonló problémákat, illetve szükségleteket szülnek. Ezek az igények határozzák meg azokat a feladattípusokat, amelyeket a falugondnokok a leggyakrabban végeznek.